Items where Author is "Thompson, CorinneN"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS
Group by: Year | Item Type | Full Text
Jump to: 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013
Number of items: 25.

2018

2017

Berto, A; Anh, PH; Carrique-Mas, JJ; Simmonds, P; Van Cuong, N; Tue, NT; Van Dung, N; Woolhouse, ME; Smith, I; Marsh, GA; +108 more... Bryant, JE; Thwaites, GE; Baker, S; Rabaa, MA; VIZIONS consortium; , COLLABORATORS; Kiet, BT; Boni, MF; Phu, BD; Campbell, JI; Hung, DM; Huong, DT; Oanh, DT; Day, JN; Van Tan, D; van Doorn, HR; Han, DA; Farrar, JJ; Trang, HTT; Nghia, HDT; Long, HB; Van Duong, H; Thu, HTK; Cuong, LC; Hung, M; Phuong, T; Phuc, T; Phuong, T; Luat, X; Ha, LTT; Van Chuong, L; Loan, MTP; Nadjm, B; Bao, NT; Tu, NC; Thuan, ND; Dong, N; Chuyen, NK; An, NN; Vinh, NN; Hung, NQ; Dung, NT; Minh, NT; Binh, NT; Tham, NTH; Tien, NTH; Chuc, NTK; Le Ngoc, NT; Ha, NTL; Lien, NTN; Diep, NTN; Nhung, NT; Chau, NTS; Chi, NTY; Trinh, NT; Van, NT; Van Hung, N; Van Kinh, N; Van Minh Hoang, N; Van My, N; Van Thang, N; Van Thanh, N; Van Vinh Chau, N; Van Xang, N; My, PH; Khoa, PTM; Tam, PTT; Van Lao, P; Van Minh, P; Van Be Bay, P; Rahman, M; Thompson, C; Ngan, TTD; Nhu, TDH; Chau, THM; Toan, TK; Phuc, TM; Hong, TTK; Dung, TTN; Thanh, TTT; Minh, TTT; Nguyen, TT; Hien, TT; Tri, TQ; Hien, VB; Tai, VN; Cuong, VQ; Phat, VV; Huong, VTL; Hang, VTT; Wertheim, H; Bogaardt, C; Brierley, L; Chase-Topping, M; Ivens, A; Lu, L; Rambaut, A; Woolhouse, M; Cotten, M; Oude Munnink, BB; Kellam, P; Phan, MVT; van der Hoek, L; Deijs, M; Jebbink, MF; Farsani, SMJ; Saylors, K; Wolfe, N; (2017) Detection of potentially novel paramyxovirus and coronavirus viral RNA in bats and rats in the Mekong Delta region of southern Viet Nam. Zoonoses and public health. ISSN 1863-1959 DOI: https://doi.org/10.1111/zph.12362
[img]

2016

2015

2014

2013

This list was generated on Fri Nov 9 06:09:16 2018 GMT.